O nas / About us

Mateusz MAT LU Luzar jest fotografem komercyjnym. Od kliku lat wykładowca fotografii reklamowej oraz studyjnej w Akademii Fotografii. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Wraz ze swoim zespołem zajmuje się szeroko pojętą fotografią reklamową. Ich specjalizacją jest produkt oraz portret.

Wszystko zaczęło się w piwnicy, od prostych zdjęć packshotowych w 2010r. Obecnie z MAT’em pracuje kreatywna grupa utalentowanych ludzi. Wspólnie tworzą oni zdjęcia do kampanii reklamowych znanych marek.

Nasza oferta jest kompleksowa. Zajmujemy się obrazem od początku do końca. Zaczynając od  pomysłu poprzez wyprodukowanie sesji, kończąc na postprodukcji. Pomimo wielu lat doświadczenia ciągle  doskonalimy swoje umiejętności, dlatego nie boimy się nowych wyzwań. Jesteśmy otwarci na kreatywne pomysły oraz współprace. Interesuje nas tylko efekt  ŁAAAŁ – nie chodzimy na skróty. Kochamy naszą pracę.

Mateusz Mat Lu is a commercial photographer. Over the past few years he has been teaching advertising photography and studio photography at Academy of Photography in Cracow. At the moment he’s living and working in Warsaw. Along with his friends his mostly focusing on broadly definied advertising photography. Their specialization is product and portrait.
Everything has started in his own house in 2010 where he did his first packshot pictures. Now he works with creative group of talented people. Together they make projects for big brands.
We provide  complex service- from giving ideas and session production to post production. Despite many years of experience we still put a lot of effort into mastering our skills and that is why we’re not affraid of new challanges. We are open to creative ideas and cooperation. Greatness is what satisfies us. We love our job.

Nasi klienci / Clients

Pre-produkcja / Pre-production 
Pierwszym etapem wyprodukowania sesji jest pomysł, czyli  zapoznanie się  z istniejącym już brifem lub wspólne kreowanie koncepcji sesji. W drugiej kolejności następuje spotkanie – zbadanie potrzeb klienta, przedyskutowanie oczekiwań, tworzenie lay autu , szukanie inspiracji oraz sporządzenie kosztorysu.
First stage of session production is an idea, which means- getting familiar with the brief or creating a conception of session.
Produkcja / Production
Drugim etapem jest produkcja, czyli dzień sesji. Najczęściej najkrótszy, ale najbardziej wymagający etap, od którego wiele zależy. Produkcja to czas kiedy po  wielu dniach przygotowań, budowania scenografii i castingów, tworzymy obraz.
After that there is a meeting where we discuss about customer’s needs, create lay out, look for an inspiration,  prepare cost estimate. Production or as we also call it- session,is the second stage and very often the shortest  and the most challanging one. It is the time when after many days of preparation such as creating scenography we create a picture.
Post-produkcja / Post-production
Trzecim etapem jest postprodukcja, czyli graficzna obróbka, retusz. Poprawiamy niedoskonałości, kolorujemy, nadajemy ostatni szlif. Po tym etapie obraz jest gotowy do publikacji.
The third stage is post production, graphic processing, retouching. We correct imperfections, colour, give the finishing touch. After this stage picture is ready for publication.